BHP Active - Usługi, obsługa, szkolenia BHP - Bhp Trójmiasto BHP ACTIVE

BHP Active - Usługi, obsługa, szkolenia BHP - Bhp Trójmiasto


Szkolenia z pierwszej pomocy przygotowuje firma BHP Active. Zgodnie z prawem, wszyscy pracodawcy mają obowiązek wyznaczyć osoby do udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej w konkretnym zakładzie. Osoby te muszą być właściwie przeszkolone przez doświadczonych ratowników medycznych. Firma BHP Active ma do zaoferowania szkolenia z pierwszej pomocy, których program zależy od oczekiwań klienta. Podczas szkolenia uczestnicy mogą sprawdzać swoje kompetencje praktycznie, chociażby poprzez: opatrywanie ran pozoracyjnych, stosowanie szyn Kramera lub prowadzenie resuscytacji na fantomach. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują zaświadczenia.

Bhp Trójmiasto

BHP ACTIVE
tel.: 793171331
ul. Połęże 12
80-720 Gdańsk
pomorskie