Kancelaria JLSW - ochrona danych osobowych JLSW Janaszczyk Lis & Wspólnicy Radcowie Prawni sp. k.

Kancelaria JLSW - ochrona danych osobowych


Kancelaria JLSW oferuje rzetelną obsługę prawną w ramach prawa pracy, skierowaną zarówno dla średnich, jak i do dużych przedsiębiorstw. Zlecenia mogą dotyczyć indywidualnego, ale też zbiorowego prawa pracy. W ramach prawa pracy realizowane są: audyty w zakresie praw pracowniczych, przedsądowe analizy szans i ryzyka sporów pracowniczych, przekształcanie struktur organizacyjnych zakładów pracy, doradztwo w przedmiocie optymalizacji i restrukturyzacji zatrudnienia. Doskonale przygotowani prawnicy z kancelarii JLSW wspierają także klientów w procesach rekrutacyjnych oraz przy doborze optymalnych form zatrudnienia. Mogą również sporządzać dokumentację pracowniczą oraz reprezentować klientów przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz administracji publicznej.

Kancelaria ochrona danych

JLSW Janaszczyk Lis & Wspólnicy Radcowie Prawni sp. k.
tel.: +48221189227
Rondo Daszyńskiego 2b
00-843 Warszawa
mazowieckie
FB