MIEJSCA:

Kino Rialto
www.kinorialto.poznan.pl | www.facebook.com/kinorialto

Kino Pałacowe
www.zamek.poznan.pl/kinopalacowe | www.facebook.com/kinopalacowe

Kino Muza
www.kinomuza.pl | www.facebook.com/KinoMuzaPoznan

KONTAKT:

Kino Muza
Joanna Piotrowiak
j.piotrowiak@kinomuza.pl   | 600 441 196
Dorota Reksińska
d.reksinska@kinomuza.pl

Kino Pałacowe
Ewa Kujawińska
e.kujawinska@ckzamek.pl | 607 609 041

Kino Rialto
Jola Myszka
jola@kinorialto.poznan.pl
Piotr Zakens
piotr@kinorialto.poznan.pl | 600 254 502

Promocja
Martyna Łokuciejewska
m.lokuciejewska@ckzamek.pl | 607 609 027
Michał Janiszewski

m.janiszewski@ckzamek.pl


Akredytacje: m.lokuciejewska@ckzamek.pl